• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
  • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:
آموزش, کاریابی

آموزش دوره های تخصصی و عمومی حسابداری

آموزش حسابداری عملی با متد کارگاهی از آنجایی که حسابداری یک مهارت و در واقع یک هنر محسوب می شود، بنابراین برای آموزش حسابداری اثربخش روش برتر این است که با آموزش های عملی و پروژه محور مهارت ایجاد شود. دوره آموزش حسابداری ویژه بازار کار از صفر تا صد حسابداری را به دانش‌پذیر آموزش

کاریابی

حسابداری عملی و چالش های پیش رو (قسمت دوم)

آموزش مجازی و آنلاین در این قـــسمت می خواهیـــم در رابطــه با دوره های پر کاربرد و مهمی صحبت کنیم که هم از نظر تئوری تقویت بشویم ،هم از نظر تجربی. اگر بصورت معـــمول در مرورگر گوگــــل عـــبارت حسابداری عمــلی، حسابداری بازار کار و مــوضوعات مــشابه رو جسـتجو نمایید با صفحاتی بیشتر برخورد خواهید کرد

کاریابی

دانستنی مالیاتی (قسمت چهارم)

نکات اساسی مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی  (براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31) به گزارش رسانه مالیاتی ایران ،آگاهی مودیان از قانون مالیاتهای مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته و عدم تعلق جریمه های احتمالی که

کاریابی

دانستنی مالیاتی (قسمت یازدهم)

اهم معافیت ها و تسهیلات درقانون جدید مالیاتی (براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31) به گزارش رسانه مالیاتی ایران،قوانین و مقرراتی که در کشور ها وضع و به مورد اجرا گذارده می شود از بخش های مختلفی تشکیل می شودتا از طریق آن بتواند کلیه آحاد جامعه را تحت پوشش قرار دهد.زیرا در

کاریابی

دانستنی مالیاتی (قسمت هفتم)

مودیان مالیات بر درآمد وسایط نقلیه بدانند! (براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31) به گزارش رسانه مالیاتی ایران، آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک شایانی به آنان در عمل وظایف و بهره مندی از تسهیلات قانونی می نماید.با اجرایی شدن اصلاحیع قانون مالیات های مستقیم ازابتدای سال 95 لزوم آشنایی مودیان

کاریابی

دانستنی مالیاتی (قسمت ششم )

نکات اساسی در خصوص مالیات بر درآمد حقوق  (براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31) به گزاش رسانه مالیاتی ایران ، آگاهی مودیان از قانون مالیات ای مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظر گرفته و عدم تعلق جریمه

کاریابی

دانستنی مالیاتی (قسمت پنجم)

هرآنچه در خصوص مالیات بردرآمد املاک باید بدانیم! (براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31) به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، آگاهی مودیات از قانون مالیات های مستقیم کمک شایانی به آنان در عمل به وظایف و بهره مندی از تسهیلات قانونی می نماید.با اجرایی شدن اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم از ابتدای سال

اطلاعات, کاریابی

دانستنی مالیاتی (قسمت سوم)

نکات اساسی مالیات بر درآمد مشاغل  (براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31) به گزارش رسانه مالیاتی ایران ، آگاهی مودیان از قانون مالیات های مستقیم کمک قابل توجهی به آنان در عمل به وظایف قانونی و بهره مندی از تسهیلاتی که قانون برای مودیان در نظرگرفته و عدم تعلق جریمه های احتمالی که

کاریابی

دانستنی مالیاتی (قسمت دوم)

منشور حقوق مودیان مالیاتی به گزارش رسانه مالیاتی ایران،بدون تردید با وضع و به اجرا درآمدن قوانین و مقررات در هر جامعه یک سری الزامات و تکالیف برای شهروندان آن ایجاد می شود و به گونه ای که کلیه آحاد جامعه ملزم به رعایت اجرای قوانین می باشند،در مقابل اشخاص نیر با احترام گذاردن به

کاریابی

دانستنی مالیاتی

مودیان مالیاتی از قانون چگونه استفاده کنند؟ (براساس اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم مصوب 94/4/31) به گـــزارش رسانه مالیاتی ایران ،براساس قانون هر شهروندی دارای حقـــوقی است که دولت موظف به تحــــقق آنها است.برقراری امنیت، ارایه خدمات شـهری،آمـوزشی و خدمات امدادی و رفاهی تنها بخشی ازوظایف دولت در برابر حقوق مردم است،اما منابع مالی این