• تلفن: 33376300-33380301 - (061)
  • mail@raahkaar.com
در ارتباط باشید:

بورس

سمینارآشنایی و معامله در بازار سرمایه (بورس) توسط مدرس جناب آقای جلیل ناصری خواه تحت حمایت کلینیک مالی راهکار در شهر اهواز برگزار گردید.شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نظر، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه است. بنابراین به طـور خلاصه می‌توانیم بگوییم که در انتخاب روش سرمایه‌گذاری، موارد زیر برای ما مهم است:

– کـسب سود بیشتر نسبت به سایر روش ‌های سرمایه‌گذاری

– حصــول اطمــینان از قانونی بودن روش سرمایه‌گذاری

– اطلاع از بازار مورد نظر در هر زمان (وجود شفافیت در بازار)

– قــابلیـت نقــدشـونـدگی سـریع و راحـت

بورس از جمله مواردی است که علاوه بر پوشش اهداف ذکر شده، منجربه بهره‌مندی کل جامعه از ســرمایه‌گذاری‌های انجــام شده نیــز می‌شـــود که از آن جــمله می‌توان به ایجاد اشتغال اشاره کرد.

چرابرای سرمایه گذاری بورس را انتخاب کنیم؟

همه ما عموماً به دنبال آن هستیم تا پول خود را در جایی سرمایه‌گذاری کنیم که سود بیشتری را نصیبمان کند. در عین حال از قانونی بودن محلی که در آن سرمایه‌گذاری می‌کنیم مطمئن باشیم. از دیگر نکاتی که مورد نظر قرار می‌دهیم، شفافیت اطلاعات درخصوص سرمایه‌گذاری مورد نظر، سرعت و سهولت نقدشوندگی سرمایه است.

نظرات شما

You must be logged in to post a comment.